Co je certifikace budov

Environmentální certifikace budov jsou v podstatě nezávislé audity budov v různých fázích jejich životního cyklu. Tyto certifikace jsou pro komerční sféru dobrovolné a fungují jako transparentní důkaz kvality budov. Pro budovy financované z daní je trendem vyžadovat environmentální certifikace jako povinně (například v Německu nebo USA).

LEED a BREEAM jsou dva nejrozšířenější globální systémy environmentální certifikace budov. BREEAM vznikl v roce 1990 a má kořeny ve Velké Británii, kde má také nejvíce certifikací. LEED vznikl o deset let později v USA a má větší mezinárodní záběr. BREEAM je vyvíjen organizací BRE (British Research Establishment), která se věnuje i mnoha dalším oblastem od zkušebnictví v oblasti stavebních výrobků až po otázky bezpečnosti včetně požárních předpisů. BRE je také certifikační autoritou. LEED je vyvíjen USGBC (US Green Building Council). Certifikační autoritou je nezávislý institut GBCI (dříve Green Building Certification Institute, na podzim roku 2015 přejmenovaný na Green Business Certification Institute). Vývoj systému a certifikace projektů jsou tedy nezávislé. Oba systémy mají některé rysy společné: věnují se budovám ve fázi výstavby nebo provozu a hodnotí jejich environmentální kvality z podobných hledisek, jako jsou dopady na ekosystémy, dopady na klimatické změny, dopady na hydrologii a krajinu, spotřeba neobnovitelných energetických zdrojů, environmentální aspekty použitých materiálů, kvalita vnitřního prostředí v budovách, procesy při výstavbě a provozu a další. V každé oblasti jsou přesně definované tzv. kredity, za jejichž naplnění jsou přidělovány body. Výsledné skóre (u LEED prostý součet, u BREEAM sečtený vážený průměr) znamená dosažení určité úrovně hodnocení.

Základní rozdíl je mezi certifikacemi pro nové budovy, které přímo ovlivňují a auditují návrh budovy a proces stavby, a certifikacemi pro stávající budovy, které ovlivňují a auditují pouze procesy v budovách.

Certifikace pro novou výstavbu hodnotí budovy z hlediska jejich dopadu na životní prostředí.

Mezi hlavní oblasti hodnocení patří:

 • spotřeba energií a zdrojů
 • kvalita lokace stavby
 • kvalita managementu stavebního procesu
 • kvalita použitých materiálů
 • kvalita vnitřního prostředí
 • úroveň znečištění
 • odpadové hospodářství

U certifikací pro existující stavby patří mezi hlavní oblasti hodnocení:

 • management budovy a operační náklady
 • spotřeba energií a zdrojů
 • produkce a nakládání s odpady
 • kvalita vnitřního prostředí