Služby, které nabízíme pro dodavatele zakázek

Jako novou službu na základě mnoha poptávek nabízíme od 1.1.2021

kompletní zpracování nabídek pro zadavatele

jako samostatnou službu nabízíme všem potenciálním dodavatelů kompletní zpracování jejich nabídky do zadávacího řízení zadavatele. Zpracování provádíme na základě požadavku dodavatele v listinné i elektronické podobě. Službu nabízíme včetně poradenství při zajišťování elektronického podpisu. Samozřejmě zajistíme také registraci dodavatele na příslušný elektronický profil zadavatele. Vypracujeme samostatné podání nabídky elektronickou formou za dodavatele.

dále pro dodavatele zakázek nabízíme:

přípravu nabídky pro konkrétní zadávací řízení, což zahrnuje zejména:

  • posouzení zadávacích podmínek (zejména jejich vhodnosti nastavení a jejich souladu se zákonem),
  • pomoc při sestavení nabídky
  • zpracování a podání dotazů k vysvětlení zadávacích podmínek
  • poradenství v průběhu zadávacího řízení
  • zpracování námitek, návrhu na ÚOHS či žaloby ke krajskému soudu

poradenství či metodickou podporu při přípravě nabídek a v průběhu zadávacího řízení (poskytnutí  úkonů i jednotlivě):

  • kontrola úplnosti a správnosti nabídek
  • posouzení zadávacích podmínek ve vztahu k dodavateli
  • poradenství při formulaci dotazů k vysvětlení zadávacích podmínek
  • zpracování námitek, návrhu na ÚOHS nebo žalob a posouzení vhodnosti podání
  • výklad právních předpisů vztahujících se k oblasti zadávání veřejných zakázek

Pokud máte zájem o naši službu využijte prosím poptávkový formulář k specifikaci poptávky nebo zavolejte na naše telefonní čísla. Děkujeme.