Můžeme Vám nabídnout více než 20 leté zkušenosti v oblasti odhadů a tržního oceňování nemovitostí v ČR a vyhotovování soudně- znaleckých posudků v oblasti ekonomika a ceny nemovitostí
Naším hlavním působištěm je Zlínský region.

Odhady a oceňování nemovitostí, tržní znalecké posudky
Rezidenční nemovitosti
Rodinné domy, bytové domy, byty
Rekreační objekty
Rekreační chaty a domky, zahradní chaty a domky
Komerční objekty
Administrativní budovy, výrobní a skladové prostory

Znalecký posudek je třeba při naplňování daňové povinnosti z prodeje nebo koupě nemovitostí, dědického řízení, darování nemovitostí nebo vypořádání spoluvlastnictví.

Vyhotovujeme znalecké posudky pro soudy, státní orgány, banky, dražební kanceláře, právnické i fyzické osoby a pro občany. Provádíme tržní ocenění a znalecké posudky rodinných domů, chat, chalup, rekreačních domků, bytů, nebytových prostor, garáží, budov, hal, pozemků a věcných břemen. Oceňování provádíme pro dědická řízení, převody nemovitostí, exekuce, insolvenční řízení, vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo SJM.

Nemovitosti lze oceňovat i v rozestavěném stavu, lze odhadnout cenu zhotovené části, či výši nákladů na dokončení.

Odhady realizujeme pro oblast zlínského kraje.

Odhady a ocenění nemovitostí můžeme realizovat pro cizí státní příslušníky _ plynně komunikujeme v anglickém a ruském jazyce.

Vzhledem k robíhající deregulaci nájemného v nájemních domech provádíme analýzu místně obvyklého nájemného, pro potřeby pronajímatelů i nájemců.

Přehled potřebných dokumentů pro stanovení odhadu je uveden v částí informace k provedení ocenění.

 

Druhy odhadu dle „příjemce“ odhadu

stanovení ceny obvyklé (též obecné): odhady a oceňování nemovitostí dle tržních pravidel (metody odhadu nákladové, výnosové a porovnávací)
úvěrová řízení u bank a hypotečních ústavů | dědická řízení | převod nemovitostí nabytých dědictvím | mimosoudním vyrovnání majetku | majetkoprávního vypořádání | soudní vypořádání majetku | společné jmění manželů | rozvodové řízení | exekuční řízení | restituční řízení | apod.

odhady a oceňování nemovitostí Ocenění je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 345/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) platné od 1. 1. 2016.

Znalecké posudky pro:

 • občany
 • soudy
 • právnické osoby
 • fyzické osoby
 • státní orgány

Oceňujeme:

 • rodinné domy
 • pozemky
 • chaty, chalupy
 • rekreační domky
 • byty a nebytové prostory
 • průmyslové budovy a haly
 • garáže

Účel ocenění:

 • dědická řízení
 • převody nemovitostí
 • prodej nemovitosti
 • cena nemovitosti pro účely ocenění podniku
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů

Provádíme odhady nemovitostí ve Zlíně a okolí.

Máte zájem o využití této služby? Stačí vyplnit poptávkový formulář.