Komplexní programové řešení. Zpracujeme individuální poptávky pro tvorbu nástrojů a šablon v Microsoft Excel, Microsoft Access, Stata a Matlab.

 

Finanční analýza a business plán. Projdeme s Vámi stavbu business plánu od počáteční finanční analýzy přes tvorbu modelu a identifikace scénářů, citlivostní analýzu, analýzu rizik až ke konečné evaluaci a prezentaci projektu.

 

Uživatelské nástroje a šablony pro sledování podnikových procesů. Pro Vámi identifikovaný proces vytvoříme uživatelský pracovní nástroj. Nástroje lze využít jak v oblasti finančního managementu (sledování profitability jednotlivých projektů, sledování sensitivity a struktury nákladů, řízení likvidity, správa pohledávek) tak v oblasti samotného chodu podniku (sběr, zpracování a vizualizace dat vnitřních procesů, formuláře pro tvorby databází, řízení kvality výroby).

 

Pokročilá kvantitativní evaluace. Pro řešení komplexních problémů Vám pomůžeme implementovat průběžné sledování vnitřních procesů kvantitativními metodami. Pokročilé metody lze využít zejména k identifikaci a sledování finančních a firemních rizik. VaR, SVaR a Monte Carlo analýzy nám umožní identifkovat rizikové faktory a nastavit případné bezpečnostní triggery. Pro řízení identifikovaných rizik lze daný nástroj dále „naučit“ průběžně simulovat a modelovat zvolené bezpečnostní scénáře na aktuálních datech.

Komunikujeme podle Vašich potřeb také v německém a anglickém jazyce.

Jsme schopni zajistit nabízené služby v uváděném rozsahu.

Máte zájem o využití naší služby? Stačí vyplnit poptávkový formulář.