Dnem 1/1/2021 nabyde účinnosti nová právní úprava znalecké činnosti ( zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a jeho prováděcí předpisy, které procházejí poslední fází legislativního procesu a měly by být do konce tohoto roku vydány ve Sbírce zákonů),  Dne 10/11/2020 Ministerstvo spravedlnosti spustilo nový portál pro znalce , a to na adrese https://znalci.justice.cz/ . Jeho účelem je seznámit znalce s novou právní úpravou. Mezi nové povinnosti znalce vstupuje povinnost uzavřít od 1/1/ 2021 pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby znalce nebo znalecké kanceláře. Podrobnosti k možnostem pojištění najdete na webu společnosti Taalea,s.r.o. www.taalea.cz.