Pro rychlejší zpracování ocenění nemovitosti nebo posudku budeme po vás potřebovat tyto dokumenty.

Základní podklady:

 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců
 • Kopie katastrální mapy
 • Nabývací titul (kupní nebo darovací smlouva, rozhodnutí soudu)

Ostatní podklady:

 • Stavební dokumentace
 • Kolaudační rozhodnutí
 • Stavební povolení
 • Územní plán
 • Geometrický plán
 • Smlouva o zřízení věcného břemene
 • prohlášení vlastníka nemovitosti
 • Nájemní smlouva
 • Náklady na opravy a údržbu
 • Pojištění nemovitosti
 • Daň z nemovitosti

Pro dědické řízení:

 • číslo dědického řízení a spisová značka
 • údaje zůstavitele
 • výpis z katastru nemovitostí
 • základní technické parametry nemovitosti