Ceník služeb

Veřejné zakázky malého rozsahu od 20 000 Kč
Veřejné zakázky malého rozsahu s dotací od 25 000 Kč
Podlimitní veřejné zakázky:
Zjednodušené podlimitní řízení od 30 000 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení s dotací od 35 000 Kč
Otevřené řízení od 40 000 Kč
Otevřené řízení s dotací od 45 000 Kč
Nadlimitní veřejné zakázky:
Otevřené řízení od 50 000 Kč
Otevřené řízení s dotací od 55 000 Kč
Spolupráce při sestavení nabídky od 5 000 Kč

Výše uvedené ceny mají pouze orientační charakter. Konečná cena bude stanovena
individuálně po seznámení s rozsahem samotné veřejné zakázky.