Mnozí prodávající nedokážou nastavit počáteční prodejní cenu. Přitom její správné nastavení je pro prodej zcela klíčové. Prodávající mají totiž nereálně vysoká očekávání, a navíc nejsou schopni odhadnout skutečnou hodnotu své nemovitosti.

Nabízíme vám stanovení správné tržní ceny. Dlouhodobě sledujeme vývoj na trhu, známe poptávku i nabídku po konkrétním typu nemovitosti, specifika lokálního trhu a pracujeme také s interními cenovými mapami.

Jen díky odborným radám je prodávající schopen prodat nemovitost za nejvyšší možnou cenu, kterou je trh schopen akceptovat.