Seminář

AKTUALITY při zadávání veřejných zakázek pro rok 2017 : PRÁVNÍ PŘEDPISY A PRAKTICKÉ POUŽITÍ

Kladete si otázku, zda postupujete správně, efektivně a v souladu se zákonem při zadávání Vašich veřejných zakázek? Chcete a potřebujete vědět jak správně interpretovat a aplikovat nový zákon o zadávání veřejných zakázek? Máte zájem stát se úspěšným zadavatelem?

Odpovědi na tyto a podobné otázky Vám nabídneme v našem semináři

V průběhu semináře získáte aktuální informace a rady jak postupovat při aplikaci nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Poradíme jak správně nastavit zadávací podmínky, jak posuzovat a hodnotit podané nabídky, či jaké úkony je třeba učinit před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem. V rámci semináře se zaměříme jak na zakázky malého rozsahu, tak i na zákonné zakázky.

Program:

1/ úvod do problematiky

2/ aktuální změny v zákonné úpravě

3/ nastavení zadávacích podmínek

4/ správné posouzení a vyhodnocení nabídek

5/ uzavření smlouvy s uchazečem

6/ případové studie

7/ závěrečná diskuze

Seminář povede a na Vaše dotazy v diskuzi odpoví zkušená lektorka, Mg. Magdalena Chmelařová, která nabídne svoji praktickou zkušenost v oblasti veřejných zakázek získanou během svého působení na ÚOHS, při administraci zakázek pro statutární město Zlín a v rámci příprav nabídek do zadávacího řízení za dodavatele.